1. Ghid de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat
 2. Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat
 3. Regulamentul privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil
 4. Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi de conferire a  titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare în domeniul atestării
 6. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului Naţional „Teza de Excelenţă a Anului”
 7. Regulamentul privind acordarea concediului de creaţie în scopul finalizării şi susţinerii tezei de doctor
 8. Contract de studii superioare de doctorat
 9. Regulament insituțional de organizare și desfășurare a studiilor superioare de doctorat
 10. Ghid pentru doctoranzi UTM
 11. Ghid pentru postdoctoranzi UTM
 12. Plan individual al studiilor superiare de doctorat, ciclul III (Model)
 13. Metodologie privind repartizarea granturilor doctorale pentru anul universitar 2016-2017
 14. Regulament cu privire la acordarea burselor şi premierea studenților- doctoranzi ai Universităţii Tehnice a Moldovei
 15. Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor de postdoctorat la UTM
 16. Regulament privind activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare la UTM
 17. Metodologie de evaluare a subdiviziunilor de cercetare ale UTM