Ingineria Mecaniă și Civilă

CONDUCERA

PETRU STOICEV

Directorul școlii
Doctor habilitat, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenților 9/8, blocul de studii nr. 6, biroul 219
Tel: +373 22 44-03-45
E-mail: petru.stoicev@imi.utm.md

 

COMPONENȚA NOMINALĂ A CONSILIULUI ȘCOLII DOCTORALE INGINERIE MECANICĂ ȘI CIVILĂ

 1. Ion BOSTAN, acad., dr/ hab. prof.univ.,
 2. Maxim VACULENCO, dr. conf.univ.,
 3. Sergiu MAZURU, dr. conf.univ.,
 4. Mircea ANDRIUȚĂ, dr. hab., prof.univ.,
 5. Ion RUSU, dr. hab, prof.univ.,
 6. Livia NISTOR-LOPATENCO, dr. conf.univ.,
 7. Pavel TOPALĂ, dr. hab., prof.univ., președintele CȘ, Universotatea de Stat „Aleco Russo”, din Bălți

 

SEMINARE ȘTIINȚIFICE

Componența nominală a Seminarului Științific pe Domeniul „Inginerie Mecanică” aprobată prin Hotărârea Consiliului Ştiinţific UTM nr. 5 din 10.02.2020 la specialităţile științifice:

 • 221.02.  Tehnologii de conversie a energiei și resurse regenerabile (cu specificarea lor)
 • 242.01.  Teoria mașinilor, mecatronică
 • 242.03.  Tribologie
 • 242.05.  Tehnologii, procedee și utilaje de prelucrare
 • 242.06.  Termotehnică, mașini termice și instalații frigorifice
 • 242.07.  Mașini și echipamente tehnice
 • 255.01.  Tehnologii și mijloace tehnice pentru agricultură și dezvoltarea rurală
 • 255.02.  Tehnologii și mijloace pentru industria produselor agricole
 • 271.01.  Ingineria și managementul producerii (pe ramuri ale producerii industriale), (ramura de transport);
n.o. Nume, prenume, titlul șt.-didactic Funcția in cadrul Sem. Științific
1.    
BOSTAN Ion, dr. hab. , prof. univ., UTM Președinte
2. STOICEV Petru,  dr. hab. , prof. univ., UTM Vice-președinte
3.  BODNARIUC Ion, dr, conf. univ. UTM  Secretar
4.  BEŞLIU Vitalie, dr., conf.univ., USARB Membru
5.  BOSTAN Viorel, dr. hab., prof.univ., UTM Membru
6.  CEBAN Victor, dr, conf.univ., UTM Membru
7.  CIUPERCĂ Rodion, dr., conf.univ., UTM Membru
8.  DÎNTU Sergiu, dr., conf.univ. UTM Membru
9.  DULGHERU Valeriu, dr. hab., prof.univ., UTM Membru
10.  MARIAN Grigore, dr. hab., prof.univ., UASM Membru
11.  MAZURU Sergiu, dr.hab., conf.univ., UTM Membru
12.  POŞTARU Gheorghe, dr., conf.univ. UTM Membru
13.  TOCA Alexei, conf.univ., dr., UTM Membru
14.  TOPALA Pavel, prof.univ., dr.hab., USARB Membru

Componența nominală a Seminarului Științific pe Domeniul „Inginerie Civilă aprobată prin Hotărârea Consiliului Ştiinţific UTM nr. 5 din 10.02.2020  la specialităţile științifice:

 • 135.02. Mecanica corpului solid;
 • 211.02. Teoria mașinilor, mecatronică;
 • 211.03. Reţele inginereşti şi construcţii;
 • 242.07. Maşini şi echipamente tehnice;
 • 262.01. Geodezie şi tehnologii geoinformaţionale;
 • 262.03. Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară.
n.o. Nume, prenume, titlul șt.-didactic Funcția in cadrul Sem. Științific
1.
RUSU Ion, dr. hab. , prof. univ., UTM Președinte
2. NISTOR-LOPATENCO Livia,  dr., conf. univ., UTM Vice-președinte
3. GUŢU Vera, dr, conf. univ. UTM Secretar
4. BURTIEV Raşid, dr.hab, prof.univ., Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM Membru
5. BARSUC Alexandru, dr. hab., prof.univ., USM Membru
6. COANDĂ Ilie, dr., conf.univ., ASEM Membru
7. GRAMA Vasile, dr, conf.univ., UTM Membru
8. POLCANOV Vladimir, dr., conf.univ., UTM Membru
9. CROITOR Gheorghe, dr., conf.univ. UTM Membru
10. TARANENCO Anatolii, dr., conf.univ., UTM Membru
11. ŢIBICHI Viorica, dr., conf.univ., UTM Membru
12. UNGUREANU Dumitru, dr., prof.univ., UTM Membru
13. CHIRIAC Vasile, dr., conf.univ. UTM Membru
14. VLASENCO Ana, dr.,  lect.univ., UTM Membru

Componența nominală a Seminarului Științific pe Domeniul „Arhitectură Urbană aprobată prin Hotărârea Consiliului Ştiinţific UTM nr. 5 din 10.02.2020  la specialităţile științifice:

 • 212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor;
 • 211.02. Design de interior, mediu şi arta plastică.
n.o. Nume, prenume, titlul șt.-didactic Funcția in cadrul Sem. Științific
1.
STAVILA Tudor, dr. hab. , prof. cercet., IPC MECC Președinte
2. NESTEROV Tamara,  dr., conf. univ., IPC MECC Vice-președinte
3. MUNTEANU Angela, dr, conf. univ. UTM Secretar
4. BUIMISTRU Tatiana, dr., conf.univ., UTM Membru
5. CARPOV Aurelia, dr., conf.univ., UTM Membru
6. PODLESNAIA Natalia, dr., conf.univ., UTM Membru
7. KUZI Anatoli, dr, conf.univ., UTM Membru
8. CIOBANU Nicolae, dr., conf.univ., UTM Membru
9. CIOCANU Sergius, dr., conf.univ. UTM Membru
10. ZOLOTUHIN Alexandr, dr., conf.univ., BasConsLux SRL Membru
11. COCIN Alexandru, dr., conf.univ., UTM Membru
12. TRONCIU Sergiu, dr., lect.univ., UTM Membru
13. BEJAN Sergiu, dr., conf.univ. UTM Membru
14. BEJAN Sergiu, dr., conf.univ. UTM Membru

 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT

Conducători de doctorat

Rezultatele și performanțele profesionale ale conducătorilor de doctorat

 

 ORARUL LECȚIILOR ȘI EXAMENELOR

 

PROGRAME DE DOCTORAT

 • 135.02. Mecanica corpului solid;
 • 211.02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii;
 • 211.03. Reţele inginereşti în construcţii;
 • 212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor;
 • 242.01. Teoria maşinilor, mecatronică;
 • 242.03. Tribologie;
 • 242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare;
 • 242.06. Termotehnică, maşini termice şi instalaţii frigorifice;
 • 242.07. Maşini şi echipamente tehnice;
 • 255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală;
 • 262.01. Geodezie şi tehnologii geoinformaţionale;
 • 262.03. Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară;
 • 271.01. Ingineria şi managementul producerii (pe ramuri ale producerii industriale);
 • 652.04. Design de interior, mediu şi arta peisajului.

 

LISTA DOCTORANZILOR

Descărcați lista doctoranzilor UTM – Școala Doctorală ”Inginerie Mecanică și Civilă”