CONDUCEREA

PAVEL TATAROV

Directorul școlii
Doctor habilitat, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenților 9/8, blocul de studii nr. 5, biroul 5-415
Tel: +373 22 50-99-58+373 22 50-99-60
E-mail: pavel.tatarov@tpa.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Rodica STURZA, dr. hab. prof. univ., UTM
Mircea BERNIC, dr. hab. prof. univ., UTM
Vlad REȘITCA, dr., conf. univ, FTMIA, UTM
Eugenia SOLDATENCO, dr. hab., cercet. șt. princ., Institutul Științifico – Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare (IȘPHTA)
Anatol BALANUȚĂ, dr., prof. univ., UTM
Jorj CIUMAC, dr., prof. univ., UTM
Eugenia BOAGHI, student-doctorand, UTM

 

SEMINARE ȘTIINȚIFICE

Componența nominală a Seminarului Științific pe Domeniul „Ştiinţa Alimentelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Ştiinţific UTM nr. 5 din 28.05.2020  la specialităţile științifice:

 • 253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (cu specificarea produselor şi procedeelor);
 • 253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală (cu specificarea produselor şi procedeelor);
 • 253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice și nealcoolice;
 • 253.04. Securitatea produselor alimentare;
 • 253.05. Procese și aparate în industria alimentară;
 • 253.06. Tehnologii biologice și chimice în industria alimentară.
n.o. Nume, prenume, titlul șt.-didactic Funcția in cadrul Sem. Științific
1.    
BERNIC Mircea, prof. univ., dr. hab. UTM Președinte
2. REŞITCA Vladislav,  con. univ., dr. UTM
Vice-președinte
3. SIMINIUC Rodica, conf. univ., dr. UTM Secretar
4. STURZA Rodica, prof. univ., dr. hab., UTM Membru
5. TATAROV Pavel, prof. univ., dr. hab., UTM Membru
6. BALANUŢĂ Anatol, prof. univ., dr.hab, UTM Membru
7. SOLDATENCO Eugenia, conf. cercet., dr. hab., IŞPHTA Membru
8. ŢISLINSCAIA Natalia, conf. univ., dr., UTM Membru
9. CAROFEANU Vasile, conf. univ., dr., UTM Membru
10. MACARI Artur, conf. univ., dr., UTM Membru
11. CHIRSANOVA Aurelia, conf. univ., dr., UTM Membru
12. BAERLE  Alexei, conf. univ., dr., UTM Membru
13. MOŞANU Aliona, conf. univ., dr., UTM Membru
14. ŢERNĂ Ruslan conf. univ., dr., UTM Membru
15. IUŞAN Larisa, conf. cercetăt., dr., IŞPHTA  Membru

Componența nominală a Seminarului Științific pe Domeniul „Inginerie Economică şi Management” aprobată prin Hotărârea Consiliului Ştiinţific UTM nr. 4 din 19.06.2020 la specialităţile științifice:

 • 252.01.   Teorie economică şi politici economice;
 • 252.03.   Economie şi management în domeniul de activitate.
n.o. Nume, prenume, titlul șt.-didactic Funcția in cadrul Sem. Științific
1.    
ALBU Svetlana, prof. univ., dr. hab. UTM Președinte
2. GHEORGHIŢĂ Maria, prof. univ., dr. hab., UTM Vice-președinte
3. CRUCERESCU Cornelia, conf. univ, dr. UTM Secretar
4. ALBU Ion, dr., conf. univ., UTM Membru
5. BÂRDAN Veaceslav, dr., conf. univ., UTM Membru
6. BUGAIAN Larisa, prof. univ., dr. hab., UTM Membru
7. BUZU Olga, conf. univ., dr. hab., Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Membru
8. GOROBIEVSCHI Svetlana,  prof. univ., dr. hab., UTM Membru
9. MĂMĂLIGĂ Vasile, dr., conf. univ., UTM Membru
10. MORARU Angela, dr., Banca Naţională a Moldovei Membru
11. SVERDLIC Valentin, dr., conf. univ., UTM Membru
12. ŢURCANU Nicolae, dr., conf. univ., UTM Membru
13. UŞANLÎ Deman, dr., conf. univ., UTM Membru

 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT

Conducători de doctorat

Rezultatele și performanțele profesionale ale conducătorilor de doctorat

 

ORARUL LECȚIILOR ȘI EXAMENELOR

 

PROGRAME DE DOCTORAT

 • 253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (cu specificarea produselor şi procedeelor);
 • 253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală (cu specificarea produselor şi procedeelor);
 • 253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice și nealcoolice;
 • 253.04. Securitatea produselor alimentare;
 • 253.05. Procese și aparate în industria alimentară;
 • 253.06. Tehnologii biologice și chimice în industria alimentară.
 • 521.01. Teorie economică şi politici economice;
 • 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate.

 

LISTA DOCTORANZILOR

Descărcați lista doctoranzilor UTM – Școala Doctorală ”Știința Alimentelor, Inginerie Economică și Management”