Conducerea

Sergiu Zaporojan

Directorul școlii
Doctor în științe tehnice, conferențiar universitar

Date de contact

Adresa: str. Studenților 9/7, blocul de studii nr. 3, biroul 423
Tel: +373 22 50-99-10
E-mail: sergiu.zaporojan@adm.utm.md


Consiliul Școlii Doctorale

Victor ABABII, doctor, conferentiar universitar, UTM
Vasile TRONCIU, doctor habilitat, conferențiar universitar, UTM
Ion TIGHINEANU, academician, AŞM
Sergiu CANDRAMAN, student-doctorand, UTM


Seminare Științifice

Componența nominală a Seminarului Științific pe Domeniul „Nanotehnologii, Materiale noi Multifuncíonale şi Dispozitive Electronice aprobată prin Hotărârea Consiliului Ştiinţific UTM nr. 5 din 23.09.2019  la specialităţile științifice:

  • 131.03. Fizica statistică şi cinetică;
  • 134.01. Fizica şi tehnologia materialelor;
  • 233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronică;
  • 233.04. Echipamente şi dispozitive biomedicale.
n.o.Nume, prenume, titlul șt.-didacticFuncția in cadrul Sem. Științific
1.    ŞONTEA Victorprof. univ., dr.Președinte
2.       TRONCIU Vasile,  prof. univ., dr.hab.Vice-președinte
3. RAILEAN Serghei, conf. univ., drSecretar
4.BUZDUGAN Artur, prof. univ., dr. hab., UTM;Membru
5.CULIUC Leonid, acad. AŞM,  prof. univ., dr. hab., IFA;Membru
6.LUPAN Oleg, prof. univ., dr.hab, UTM;Membru
7.  MONAICO Eduard, conf.cerc., dr., UTM;Membru
8.    RUSU Spiridon, conf. univ., dr., UTM;Membru
9.  SÎRBU Nicolai, prof. univ., dr.hab, UTM;Membru
10. THIGHINEANU Ion, acad. AŞM, prof.. univ., dr.hab, IIEN „D.Ghiţu”;Membru
11.   TROFIM Viorel, prof. univ., dr.hab, UTM;Membru
12.   ŢIULEANU Dumitru, m.cor. AŞM, prof. univ., dr.hab., UTM;Membru
13.URSACHI Veaceslav, conf.cercet., dr. hab., IIEN „D.Ghiţu”;Membru
14.VOVC Victor, prof. univ., dr.hab, USMF „Nicolae Testemiţanu”.Membru

Componența nominală a Seminarului Științific pe Domeniul „Energetica și Ingineria Electrică” aprobată prin Hotărârea Consiliului Ştiinţific UTM nr. 6 din 16.12.2019 la specialităţile științifice:

  • 221. Energetică;
  • 222. Inginerie electrică;
  • 273. Metrologie, sisteme de măsurare şi diagnostic.
n.o.Nume, prenume, titlul șt.-didacticFuncția in cadrul Sem. Științific
1.    ARION Valentin, dprof. univ., dr. hab.Președinte
2.       TODOS Petru,  prof. univ., dr.Vice-președinte
3. GUȚU-CHETRUȘCA Corina,  lect. univ., dr.Secretar
4.AMBROS Tudor, prof. univ., dr. hab., UTM;Membru 
5.CHIORSAC Mihail, prof. univ., dr. hab., UTM;Membru 
6.STRATAN Ion, prof. univ., dr., UTM;Membru
7.  MOGOREANU Nicolae, prof. univ., dr. hab., UTM;Membru 
8.    GUȚU Aurel, conf. univ., dr., UTM;Membru 
9.  NUCA Ilie, conf. univ., dr., UTM;Membru 
10. CHICIUC Andrei, conf. univ., dr., UTM;Membru 
11.   HLUSOV Viorica, conf. univ., dr., UTM;Membru 
12.   GROPA Victor, conf. univ., dr., UTM;Membru 
13.BERZAN Vladimir, prof. univ., dr. hab., IE al AȘM;Membru 
14.TÎRȘU Mihail, conf. univ., dr., IE al AȘM;Membru
15.TARLAJANU A. conf. univ., dr., UTM;Membru

Conducători de doctorat