LISTA SPECIALITĂŢILOR ŞTIINŢIFICE LA CARE SE ORGANIZEAZĂ STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT

 • 122.03. Modelare,  metode matematice, produse program;
 • 131.03. Fizică statistică şi cinetică;
 • 134.01. Fizica şi tehnologia materialelor;
 • 135.02. Mecanica corpului solid;
 • 211.02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii;
 • 211.03. Reţele inginereşti în construcţii;
 • 212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor;
 • 221.01. Sisteme şi tehnologii energetice;
 • 221.02. Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile (cu specificarea lor);
 • 222.01. Dispozitive şi echipamente electrotehnice;
 • 222.02. Tehnologii electrotehnice;
 • 232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale;
 • 232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale;
 • 232.03. Tehnologii şi sisteme în securitatea informaţională;
 • 233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronică;
 • 233.04. Echipamente şi dispozitive biomedicale;
 • 242.01. Teoria maşinilor, mecatronică;
 • 242.03. Tribologie;
 • 242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare;
 • 242.06. Termotehnică, maşini termice şi instalaţii frigorifice;
 • 242.07. Maşini şi echipamente tehnice;
 • 253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (cu specificarea produselor şi procedeelor);
 • 253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală (cu specificarea produselor şi procedeelor);
 • 253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice și nealcoolice;
 • 253.04. Securitatea produselor alimentare;
 • 253.05. Procese și aparate în industria alimentară;
 • 253.06. Tehnologii biologice și chimice în industria alimentară;
 • 255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală;
 • 262.01. Geodezie şi tehnologii geoinformaţionale;
 • 262.03. Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară;
 • 271.01. Ingineria şi managementul producerii (pe ramuri ale producerii industriale);
 • 273.01. Metrologie, standardizare şi conformitate;
 • 273.02. Metode şi sisteme de control în metrologie;
 • 521.01. Teorie economică şi politici economice;
 • 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate;
 • 652.04. Design de interior, mediu şi arta peisajului.